top of page

AFFIRMATIES

 

Wat zijn Affirmaties?

 

Dat de kracht van woorden zeer groot is, werd o.a. aangetoond in het onderzoek van Dr. Masaru Emoto die de kristalstructuren van water uit diverse gebieden onderzocht. Hij toonde ons - door het water te bevriezen en te fotograferen - dat helder bronwater onder de microscoop prachtige kristalvormen laat zien, daar waar leidingwater en vervuild water een verbrokkelde of chaotische structuur vormt.

 

Hij testte dit effect op water ook uit met geluiden en woorden.

Zo gaf klassieke muziek prachtige waterkristallen en trad er vervorming op bij het spelen van rockmuziek. De woorden ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’ vormden het water om in harmonische structuren, terwijl de structuur bij ‘haat’ en ‘woede’ vervormde of uit elkaar viel. Uit de honderden woorden die Dr. Emoto heeft getest, gaven ‘liefde’ en ‘dankbaarheid’ de mooiste kristallen.

 

Maar hij ontdekte nog meer. Het water gaf niet enkel een reactie op geluidstrillingen. Ook etiketten op een fles water met teksten als ‘ik hou van jou’ en ‘ik haat je’ hadden hetzelfde effect op de waterstructuur. Onze gevoelens, emoties en intenties blijken dus de materie te beïnvloeden. Zo kunnen we dus ons eigen lichaam en dat van anderen, (dat uit ca. 60 % water bestaat), gezonder maken met positieve intenties, gevoelens en emoties.

Ook bij studies gevoerd door Bruce Tainio werd aan deelnemers gevraagd om negatieve gedachten op een aantal essentiële oliën te richten. De frequentie van de oliën werd voor en na gemeten en er werd vastgesteld dat de frequentie circa 12 MHz zakte na het richten van de negatieve gedachte op de olie en op haar beurt circa 10 MHz steeg na het richten van positieve energie op de essentie.

Het is daarom zeer belangrijk om onze woorden te wikken en wegen en onze innerlijk conversaties te observeren. Want de gedachten die we voor waar aannemen en koesteren, worden de overtuiging die ons maken tot wie we zijn en geven ons leven vorm. Dit alles wordt energetisch uitgestraald en beïnvloed ons innerlijke en uiterlijke milieu. Zowaar selffulfilling prophecy of zelfbevestigende voorspelling.

Zo ook kunnen we aan de hand van onze fysieke, emotionele en mentale gezondheid bepalen hoe het met onze innerlijke conversatie gesteld is.

Het is dus van groot belang om onze innerlijke conversatie bij te stellen. Maar deze oefening is niet altijd eenvoudig. De oudste overtuigingen, diegene die je als kind meekreeg, zijn de meest bepalende en vaak de hardnekkigste, omdat ze in het onbewuste vertoeven.

 

‘Wil je graag dat jij (of de) wereld verandert, verander dan de woorden die je gebruikt (tegen jezelf).’

Andrea Gardner – The power of words.

Affirmaties en positieve intenties kunnen ons daarbij helpen, Daarom is er aan elke Blend een affirmatie verbonden. De affirmatie staat op het etiket van het flesje zodat het zijn kracht kan doorgeven aan de blend. Maar je kan uiteraard een eigen affirmatie gebruiken en aan de blend koppelen.

 

Bij elke sPray of Roll plant je dus ook de positieve zaadjes van de bijhorende affirmatie in je systeem.

Wanneer je affirmaties lang genoeg en gefocust gebruikt, valt het op dat oude negatieve overtuigingen geleidelijk transformeren in nieuwe positieve overtuigingen.

Indien een affirmatie te ver van jou overtuiging staat, bijvoorbeeld indien je jezelf bevindt in een staat van zelfhaat, dan is de kloof naar de affirmatie 'ik hou van mezelf' op dat ogenblik nog te groot. Je kan je dan bij die affirmatie ongemakkelijk of slecht voelen, alsof je jezelf voorliegt.

Wanneer dat het geval is, kan je de weg naar 'ik hou van mezelf' in stapjes doen, die voor jou aanvaardbaar zijn.

Bijvoorbeeld als 'ik hou van mezelf' te moeilijk is, begin dan met: 'ik heb een warm hart, daarom hou ik van mezelf' of 'ik ben goed voor dieren, daarom hou ik van mezelf',

Wanneer je deze woorden stap voor stap en regelmatig affirmeert, worden er nieuwe overtuigingen in je neurologisch systeem vastgelegd tot je op een dag de affirmatie 'ik hou van mezelf precies zoals ik ben' volledig en zonder aarzelen zal geloven en voelen.

 

Zit je vast aan oude vastgeroeste overtuigingen en wil je deze ontmaskeren? Dan kan ook ‘The Work’ van Katie Byron je mogelijks helpen. Katie ontwikkelde een methode die uit vier vragen bestaat en verschillende omkeringen.

Hiermee kan elke overtuiging afgetoetst worden aan de werkelijkheid. De 4 vragen zijn:

 

  • Is het waar?

  • Kun je absoluut weten dat het waar is?

  • Hoe reageer je wanneer je die gedachte gelooft?

  • Wie zou je zijn zonder die gedachte?

 

  • Keer de gedachte om.

  • Is de omkering net zo waar of meer waar dan de oorspronkelijke overtuiging?

  • En hoe voelt deze nieuwe gedachte aan

bottom of page