top of page

ENERGIE

Alles is Energie

en Energie is onvergankelijk

Wat is een energetische werking?


Energie bestaat zowel in vaste als niet vaste vorm. Alle objecten, bomen, stenen, dieren, water, lichtstralen, radio- en microgolven zijn in de een of andere vorm gewoon energie.

Dus zijn we volledig omgeven door energie. Sommige vormen zijn waarneembaar, andere niet.

Einstein toonde ons dit in de kwantumfysica door zijn formule E=MC2.

Samengevat betekent het Massa en Energie onderling omwisselbaar zijn, dat zowel ruimte als tijd niet absoluut zijn en dat Massa gewoon een vorm van Energie is.

 

In de wetenschap zijn er verschillende instrumenten om bijvoorbeeld energie in de vorm van licht, warmte en kosmische straling te meten.  Maar even reëel is de energie die wordt gebruikt in healings.

Daar is het menselijk lichaam het gevoelige instrument dat zowel energie kan ontvangen als uitzenden.

 

Energie beïnvloedt ons continu. Wanneer we spreken, bijvoorbeeld, veroorzaken we geluidsgolven die trillingen in de lucht produceren, en wanneer we denken, sturen onze hersenen energetische golven uit. Het is dus logisch dat door al deze energetische trillingen ons fysieke lichaam op alle niveaus beïnvloed wordt en hierop in overeenstemming reageert.

 

Hoe vaak gebeurt het niet dat we de energie van iemand anders opnemen wanneer die bij ons in de buurt is, waardoor we ons achteraf opgejaagd of onrustig voelen en het een tijdje duurt alvorens we terug in onze eigen energie staan? Of andersom, wanneer we bij iemand in de buurt zijn die we enorm bewonderen of waarderen en waarvan we de energie zo lang mogelijk willen vasthouden. Op die manier kan het aanvoelen van energie ons duidelijk maken in welke richting we ons dienen te begeven tijdens ons evolutieproces.

De Lumaia Blends die het limbisch systeem bereiken via het bloed, de longen en de huid, werken ook energetisch in.. De energetische trilling die door hun synergie bewerkstelligd wordt resoneert op ons eigen energetisch lichaam waardoor we onze natuurlijke balans hervinden.

bottom of page