top of page

FILOSOFIE

Heel eerst de Ziel,

Geest en Lichaam zullen volgen.

Zhi Gang Sha

Kan je een Ziel helen? En hoe kunnen de LUMAIA BLENDS hierbij helpen?

 

Een Ziel is pure energie. Essentie.

Het is een aangeboren kracht die vormeloos is, ons ‘eigen vermogen’ zeg maar,

Het is een drijvende dynamiek die constant in beweging is met als doel het zielsverlangen te vervullen en de zieletaak te volbrengen.

 

Bij de geboorte is onze Ziel nog helder en zuiver. We zijn niet bezig met wat anderen van ons denken, maar ‘zijn’ gewoon. Tijdens het opgroeien doorlopen we verschillende fases. Elke levensfase is verbonden met een energiekanaal. Deze energiekanalen zijn in het Oosten al eeuwenlang gekend als de chakrakanalen. Wanneer de levensfases niet vlot verlopen, zal onze Essentie bij elke negatieve ervaring die we opdoen telkens vertroebelen. De reacties die we krijgen van anderen op bepaalde situaties zullen emoties teweegbrengen, waardoor we de ervaring als positief of negatief zullen opslaan. Al deze resultaten worden bewaard in ons systeem op een programma dat je kan vergelijken met een App op je gsm of een programma op je pc. Dit programma heeft de naam EGO gekregen.

 

Dit EGO ontstaat en werkt ONBEWUST. 

 

Ter zelfbescherming vergelijkt dit programma bliksemsnel elke situatie met eerdere gelijkaardige situaties in je leven, en speelt het automatisch het voorkeursgedrag af, namelijk datgene dat goedkeuring oproept in de buitenwereld, want dat voelt goed. Deze reactie gebeurt even onbewust als ademhalen of de hartslag. Het ego gaat ervan uit, dat door onaangename emoties te verdringen naar het onbewuste, we niet hoeven te lijden.

 

De bedoeling van het ego is dus van oorsprong goed. Zonder ego zouden we levensgevaarlijke risico's nemen. Tegelijkertijd is het ook sabotage, omdat we op die manier niet leren omgaan met onze gevoelens, en ze niet leren verwerken. We stoppen ze weg met alle gevolgen vandien. Het ego kan namelijk niet beletten dat deze verborgen gevoelens ons toch actief blijven triggeren.

 

En bovendien heeft het ego ook de neiging om groter en groter te willen worden.  Hoe groter, denkt het, hoe meer bescherming het ons kan bieden.
 

Niets is minder waar. Dit groter wordende ego gaat altijd ten koste van onze pure essentie omdat het een sluier van angst en onveiligheid legt op onze ware Energie/Ziel. Het brengt ons continu in een staat van zelfverdediging. En zelfverdediging is een agressieve actie die veel energie kost. Door deze vertroebeling verliezen we het contact met de Bron. Uiteindelijk zullen we vergeten wie we werkelijk zijn, en kan het ego  ongestoord ons leven orkestreren.  We worden dan onze gedachten en meningen, en die uiten zich altijd in ons gedrag.

 

Het ego wil ook altijd winnen en gelijk hebben. Daarom zal het problemen steeds naar buiten projecteren. Het ligt niet aan ons, het ligt aan de ander, de situatie, het verkeerde moment, enz. Dit voelt namelijk beter. Dit gevecht tegen en met onze emoties heeft een enorme weerslag op onze levensenergie en onze gezondheid waardoor we uit balans geraken, allerlei symptomen gaan vertonen en/of ziek worden.

Omdat onze Ziel op die manier vertroebeld kan geraken, kunnen we dus spreken van een heling van de Ziel.  Waarmee we eigenlijk bedoelen dat we de troebele laag dienen te verwijderen zodat we onze Ziel opnieuw kunnen ont-dekken en we zo terug de nodige stabiliteit kunnen hervinden.
 

Hoe werkt dit helingsproces nu precies?

 

Zeker niet door je ego te gaan bevechten. Vechten maakt immers deel uit van het ego.

Zonder ego zou je nooit vechten. Daarom zou je door te vechten het ego gewoon groter maken,

en dat geldt trouwens voor alles waartegen je vecht. Je vergroot het, verergert het en geeft het meer kracht. En dat is niet de bedoeling, toch?

 

De sleutel voor deze heling is BEWUSTWORDING. Bewustwording is een ontsluieringsproces. Het is een proces van inzicht, van meer opmerkzaam worden voor de drijfveren, het stilstaan bij je gedachten, emoties woorden, en gedragingen en dit alles steeds opnieuw in vraag te stellen.

 

Eens we onze ego-gestuurde gedachten en handelingen beginnen op te merken, kunnen we, eventueel met hulp van een coach of therapeut, trachten te achterhalen in welke levensfase ze ontstaan zijn.

Door de emoties die je voelt te linken aan de juiste chakra kan men op zoek gaan naar de oorsprong van de blokkade. Aan de hand hiervan kan je de bijhorende Lumaia Blend kiezen die je liefdevol in dit proces zal begeleiden en ondersteunen en die het proces in het algemeen voor je zal verzachten.

Ook wanneer je andere therapieën volgt kunnen de Blends als extra ondersteuning ingezet worden. 

 

Het is dus door bewustwording en focus dat men zich anders gaat opstellen en het leven terug in eigen handen krijgt. Het valse zelf dat door het EGO gecreëerd werd en dat je zelf als 'echt' hebt aangenomen, kan zo worden afgegooid of geherprogrammeerd, waardoor je vervolgens de kans krijgt om oprecht te leven en te zijn wie je werkelijk bent. Je neemt als het ware terug plaats achter het stuur van je leven.

 

Het ego wordt door deze bewustwording ingetoomd, gesust, bedankt voor zijn bijdrage en verzocht niet meer te overdrijven. 

 

M I S S I E

 

Een helingsproces loopt meestal in fases. Bij elke opruimbeurt wordt de ziel een stukje geheeld.

Vaak is het een moeilijk en lang proces.

 

Het is onze MISSIE om met de natuurlijke blends van Lumaia dit helingsproces te vereenvoudigen, te verzachten en in te korten. De blends helpen LICHT TE WERPEN op de illusies van de vertroebelde Geest en begeleiden je met zachte hand bij het bewustwordingsproces dat tot heling zal leiden.

De Blends kunnen perfect ingezet worden als ondersteuning bij andere gevolgde therapieën.

 

Het uiteindelijke doel van de blends is de energie in je lichaam vrij te laten stromen, je Ziel terug in verbinding te stellen met de Bron, en je aangeboren vertrouwen in het leven en in jezelf te laten hervinden.

 

Enkel zo kan je oprecht en onversluierd leven, eigen keuzes maken, je wezenlijke zelf ontdekken, eerlijke en aangename relaties hebben, je ware schoonheid en die van het leven zien en meer zingeving vinden.

Ook trachten wij om onze producten op een zo ecologisch en milieuvriendelijk mogelijke manier tot stand te brengen.

bottom of page