top of page

HIGH SENSES

De HIGH SENSES is een frisse blend die het zenuwstelsel ontspant en de levensvisie verruimt. Terwijl het je in het 'hier en nu' houdt, verbind het je alsnog met de spirituele rijken.

 

High Senses:

 • legt de focus op het positieve.

 • brengt meer innerlijke structuur

 • wekt spirituele belangstelling op

 • brengt perspectief

 • verscherpt de intuïtie

 • geeft geestelijke rust 

 • helpt beelden en symbolen te ontcijferen zodat je de puzzel kan leggen

 • bevordert inzichten en leert verbanden zien

 • verbindt met de subtiliteiten van het eigen proces

​Inzetbaar bij:

 • mentale spanningen en aanhoudende stress

 • hardnekkige negatieve overtuigingen

 • koppigheid

 • overtuigingsdrang

 • perfectionisme

 • achterhalen van de oorzaak van opgeslagen schaamtegevoelens in de 3de chakra

 • overstelpte of vertroebelde geest

 • niet meer kunnen rationaliseren

 • niet meer helder functioneren

 • uiterlijk of innerlijk lawaai

 • studie en concentratienood

Deze samenstelling verbind je met je Hogere Zelf, helpt je ontspannen en toont je het grotere geheel wanneer je je verliest in details.

6de CHAKRA

De 6de chakra bevindt zich in het midden van ons voorhoofd juist boven de ogen en wordt ook het derde oog genoemd. In het Sanskriet heet deze chakra AJNA wat waarnemen en commanderen betekent.

 

Deze Chakra bepaalt ons perceptievermogen, begrip, het innerlijk weten en de intuïtie. Antwoorden over onze spirituele natuur worden hier onthuld. Ook onze dromen voor dit leven en de herinneringen aan vorige levens liggen hier opgeslagen. Het is de bibliotheek waar al onze beelden die verbonden zijn met onze ervaringen opgeslagen liggen, waaronder ook de negatieve, al dan niet gecensureerde ervaringen..

 

Wanneer deze chakra geblokkeerd raakt, kan je kortzichtig, star, of geestelijk rigide worden. Je geheugen kan 'selectief' trager zijn, je zicht kan verminderen of je kan vatbaar worden voor depressies. Een excessief 6de chakra echter kan de geest overstelpen met buitenzintuigelijke waarnemingen, die de geest niet meer kan rationaliseren en sorteren en waardoor de psychische energie op hol slaat. Bijgevolg gaat de geest hallucineren, de concentratie verminderen of word je geplaagd door nachtmerries.

 

De 6de Chakra heeft betrekking op onze ogen, oren en neus, de hypofyse, het zenuwstelsel en de onderste hersenen;

Deze chakra wordt geteisterd door Illusies.

Blokkades manifesteren zich in de vorm van:

 • Starre, rigide ideeën

 • Selectief' trager geheugen

 • Minder goed kunnen rationaliseren en sorteren van informatie

 • Hallucineren

 • Verminderde concentratie

 • Buitenzintuigelijke waarnemingen

 • Ontbreken of verminderde zelfreflectie of zelfbewustzijn

 • Starre niet overdachte normen en waarden

 • Depressie

Het is de kunst om de illusies van de werkelijkheid te onderscheiden. Dit geestelijk ontwaken, vergt zelfreflectie en –bewustzijn, en de capaciteit om het verschil te detecteren tussen identiteit en rolverwarring, waarheid en verzinsel.

Deze blend helpt je geest te verhelderen opdat het het EGO kan ontmaskeren en zo emoties kan veminderen en je kan verbinden met je gevoelens.

Het bevat o.a. volgende aroma's:

SPIJKLAVENDEL

Spijklavendel trekt hemelse energie in het lichaam en wordt gebruikt bij huwelijks- en geboorterituelen, en alles met een nieuw begin. Ze bevordert innerlijke rust, spirituele liefde, inzicht en mentale klaarheid.

CIPRES

Cipres verbindt menselijke gedachten met de wijsheid van het universum. Hij ondersteunt bij elke transitie; nieuwe carriere, verhuizen, beëindigen van waardevolle relaties, enz. Hij accepteert het leven precies zoals het is en draagt deze ingesteldheid aan ons over. Cipres biedt troost tijdens het rouwproces. Men vindt hem vaak terug op kerkhoven. Cipres maakt onaangename zaken draaglijk, schenkt ons optimisme en tevredenheid.

GERANIUM

Geranium focust en centreert de geest. Ze zet je even stil om te genieten van de rozengeur op je pad.

HIMALAYA CEDER

Ceder zuivert en verbindt je met je doelen. Ze focust, verheldert en helpt bij het loslaten van mentale spanningen en angsten. Ze zorgt voor een gevoel van innerlijke structuur zodat je kan loslaten.

SINAASAPPEL

Zoete sinaasappel zorgt ervoor dat je kan loslaten en verdergaan met je leven en je zielsopdracht. Het is een vreugde brengende essentie die het volledig spectrum van licht in zich draagt.

PAARDEKASTANJEKNOP - Bachbloesem

Wanneer je voorop loopt op je gedachten, de dingen niet evalueert maar steeds opnieuw dezelfde fouten maakt en je gedachten steeds sneller zijn dan je handelingen leert Paardenkastanje knop je in het NU te leven, want je bent HIER en niet daar. Mindfulness en gronding.

LOODKRUID - Bachbloesem

Loodkruid geeft je terug innerlijke zekerheid en laat je opnieuw gehoor geven aan je eigen wijsheid en intuïtie. Het laat je beseffen dat je echt wel veel weet en je je eigen keuze in vertrouwen kan maken zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

PAARDEKASTANJE - Bachbloesem

Paardenkastanje brengt je de nodige rust en onderscheidingsvermogen van dringendheid en het vertrouwen dat het antwoord zich wel zal aandien op het juiste moment. Het zorgt ervoor dat je de controle kan loslaten en je geest zich kan ontspannen.

WILG - Bachbloesem

Wilg laat je je eigen aandeel zien en verantwoordelijkheid opnemen voor hoe je leven eruit ziet. Het maakt je ervan bewust dat je zelf je lot kan bepalen en van koers kan wijzigen wanneer je je gedachten gericht stuurt. De manier waarop je naar omstandigheden kijkt kan namelijk je levenskwaliteit drastisch verbeteren. Wilg leert je constructief te denken.

Please reload

bottom of page