top of page

CONCEPT

Aromatherapie en Bachbloesems; een waardevolle Synergie

 

De Synergie tussen Bachbloesems en Essentiële olie

 

Het LUMAIA concept is gebaseerd op de samenwerking van twee waardevolle natuurlijke producten.

Bachbloesems en Essentiële Oliën.

Door beide producten, die gelijkaardig maar toch verschillend zijn, te combineren ontstaat er een synergie, die het effect dat ze afzonderlijk zouden bereiken, tal van malen vergroot.

 

De blends bevatten hier en daar ook een absolue, een balsem of een attar. Dit zijn andere processen om een olie te verkrijgen uit een plant, struik of boom en ze zijn dikker van structuur.

De combinaties in de chakrablends zijn opgebouwd rond de thema's van de 7 chakra's.

De 7 chakra's komen overeen met de verschillende levensfases van de mens. Wanneer deze levensfases niet goed verliepen, kunnen zich doorheen je leven herhaaldelijk gelijkaardige situaties voordoen. Deze moeilijke situaties staan steeds in verband met een opgelopen trauma of het ontbreken van een belangrijke basisbehoefte  in een bepaalde levensfases zoals het niet gezien of gehoord worden, het ontbreken van veiligheid en geborgenheid, waardering, enz. De energie die hoort bij deze chakra's wordt hierdoor grondig verstoord.

 

De Lumaia Blends kunnen je assisteren bij het deblokkeren van deze levensenergie. De 7 Blends bevatten ieder een aantal bloesemessenties en verschillende etherische oliën, die speciaal uitgezocht werden om in combinatie te resoneren op thema's die in verband staan met de verscheidene chakra's.  Ze stemmen af op de verstoorde energie en helpen je met zachte hand bij het bewustwordings- en verwerkingsproces.

 

Het uiteindelijke doel is de blokkade op te heffen zodat de energie terug vrij kan stromen.  Zo kan je Ziel zich opnieuw verbinden met de Bron en de angst, die je Ego in je systeem zaaide, vervangen door vertrouwen en gemoedsrust zodat je gezond en gelukkig kan zijn.

 

*De blends zijn 100% natuurlijk, je mag ze ook bij kinderen gebruiken. Laat je kind echter nooit alleen in de buurt van het product. Er bestaat altijd een risico op foutief gebruik, bv. inslikken, of in de ogen verstuiven.

 

ontwikkelingsfases van de chakra's.png
bottom of page